Advokatfirman Kahn Pedersen delaktiga i rapport om användning av blockchain vid fastighetstransaktioner

Advokatfirman Kahn Pedersen deltog genom Johan Kahn och Emma Jarkell i ett projekt som undersöker möjligheterna med blockchain som teknisk lösning för fastighetstransaktioner. Bakom projektet står Lantmäteriet, Kairos Future, Telia, ChromaWay, Landshypotek Bank och SBAB. Advokatfirman Kahn Pedersen har belyst de juridiska aspekterna på användning av blockchain-teknik i kommersiella transaktioner. Rapporten kan laddas ner på:

https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/framtidens-huskop-i-blockkedjan/