Advokatfirman Kahn Pedersen undervisar på Juridicum, Stockholms universitet

Advokaterna Erik Woodcock och Johan Kahn undervisar på specialkursen i IT-rätt på juristlinjen vid Stockholm universitet. Erik och Johan har under en halvdag föreläst om kommersiell och transaktionell IT-relaterad juridik såsom outsourcing och andra komplexa IT-tjänsteavtal. Advokatfirman Kahn Pedersen är stolta och glada över att få delta i undervisningen på denna specialkurs som ger studenterna kunskaper inom ett av Advokatfirman Kahn Pedersens specialistområden.