Advokatfirman Kahn Pedersen växer

Den 10 maj börjar Björn Möller som senior specialist på Advokatfirman Kahn Pedersen. Björn har över 20 års erfarenhet som advokat och bolagsjurist inom IT-relaterad juridik och personuppgiftsfrågor. Björn har tidigare varit anställd på bl.a. Linklaters och Nordea.

”Björn är en av Sveriges mest erfarna advokater inom avancerad integritetsskyddsjuridik samt IT-relaterade avtalsfrågor inom bank och försäkring. Vårt erbjudande är erfarenhetsbaserat med betoning på seniora advokater med lång erfarenhet. Flera av de uppdrag vi har kring digitaliseringsfrågor är så pass komplexa att det är få svenska advokater som har relevant erfarenhet av integritetsskydd, sourcing, molntjänster och strategisk rådgivning. Björn uppfyller samtliga dessa kriterier. Vi är mycket glada över att Björn vill komma till oss och välkomnar honom till byrån.” säger Johan Kahn, delägare.