Medarbetare

Björn Möller

Björn Möller

Advokat, Senior specialist

Björn är specialiserad inom IT-relaterad juridik, integritetsskydd, immaterialrätt och avtalsrätt. Björn har betydande erfarenhet av att lämna juridisk rådgivning kring och upprätta, granska och förhandla IT-, outsourcing- och molnavtal (inklusive som medlem av Nordea Banks Legal IT Sourcing-grupp) samt olika licens- och samarbetsavtal och andra kommersiella avtal. Björn har mer än 20 års erfarenhet av rådgivning inom personuppgiftsfrågor och integritetsskydd. Björn har företrätt klienter i tillsynsärenden inför Datainspektionen och (avseende cookies) Post- och telestyrelsen.

Utbildning:
Jur. kand., Uppsala universitet 1992

Erfarenhet:
Advokat, Senior specialist, Advokatfirman Kahn Pedersen, 2017-
Senior Legal Consultant, Hamilton Advokatbyrå, 2016-2017 (Ashurst Stockholm gick över till Hamilton den 1 juli 2016)
Senior Legal Consultant, Ashurst Advokatbyrå, 2015-2016
Bolagsjurist, Nordea Bank, 2011-2014
Bolagsjurist, Alecta pensionsförsäkring, 2008-2011
Biträdande jurist/advokat, Linklaters Advokatbyrå (ursprungligen Lagerlöf & Leman Advokatbyrå), 1995-2007 (huvudsakligen i TMT-gruppen, men även i Bank & Finans (regulatory) och Knowledge Management)

Publikationer i urval:
Skadeståndsansvar på grund av vårdslöshet vid avtals ingående, Iustus 1993 (serien Affärsjuridiska uppsatser)
Data Protection Laws of the World, Sweet & Maxwell (författare till det svenska kapitlet t.o.m. 2007)

Språk: svenska och engelska

bjorn.moller@kahnpedersen.se 0720-50 92 36