Medarbetare

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Advokat, Partner

Daniel Lundqvist är advokat med över 10 års erfarenhet från högt specialiserad juridisk rådgivning inom outsourcing, IT-avtal och dataskydd. Daniel företräder svenska och internationella klienter, ofta på beställarsidan, i samband med upprättande, granskning och förhandling av komplexa tjänsteavtal och strategiska projekt såsom outsourcing (IT/BPO), systemupphandling, IT-projekt (inklusive agila avtal), licensavtal, Internet of Things och andra IT-tjänster.

Daniel föreläser regelbundet om outsourcing och IT-relaterad juridik, bl.a. hos Institutet för Informationsteknologi och Insight Events. Daniel är dessutom månatlig juridisk krönikör i tidskriften Skydd och Säkerhet, Sveriges ledande branschtidning inom säkerhetsbranschen.

Utbildning:
Global Entrepreneurial Marketing, Stanford University 2011
Jur.kand., Stockholms universitet 2006
Aff.jur.mag., Linköpings universitet 2004
Utbytesstudier, Adelaide University 2002-2003

Erfarenhet:
Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen 2015-
Senior Associate (advokat), Advokatfirman Delphi 2011-2015
Secondment, Fenwick & West LLP (Silicon Valley) 2011
Associate, Advokatfirman Delphi 2005-2011

Rankingar:
Recommended, Legal 500, IT and telecoms, 2016

Publikationer i urval:
Frågetecken kring drönardomen – svårt att sia om vad fallet innebär, Skydd och Säkerhet, april 2017
Är en dynamisk IP-adress en personuppgift?, Skydd och Säkerhet, februari 2017
Så vill EU skydda företagshemligheter, Skydd och Säkerhet, december 2016
Ny skyddslag för visselblåsare – Nu blir det lättare att blåsa i pipan, Skydd och Säkerhet, oktober 2016
Dataskyddsförordningen är snart här: Uppfyller ni kraven i ”nya PUL”?, Skydd och Säkerhet, februari 2016
Outsourcing, Country Q&A Sweden, Practical Law Company Outsourcing Handbook 2010/11 och 2013/14
Kluwer International Encyklopedia of Laws (2010) – Swedish Cyber Law, Contributor for ITC Contracts (tillsammans med Johan Kahn), 2010 och 2011
Nya standardklausuler vid personuppgiftsöverföring till tredje land, Lov och Data, nr 10 2010
BYOD – vad säger juridiken? (tillsammans med Erik Woodcock), Skydd och Säkerhet, februari 2015
Nya standardavtal för IT-tjänster – när och hur bör de användas?, Skydd och Säkerhet, december 2014
Avtalsvillkor för molntjänster strider fortfarande mot PUL, Skydd & Säkerhet, september 2014
Ny praxis ger klartecken för automatiska körjournaler med GPS, maj 2014
EU:s nya konsumentdirektiv – utvidgad ångerrätt och andra nyheter, mars 2014
Ny lag om kameraövervakning – ger förenklat regelverk ökad rättssäkerhet?, Skydd och Säkerhet september 2013
Kompetensdatabaser och PuL – vilka uppgifter får registreras om anställda?, Skydd och Säkerhet, oktober 2013
Övervakning i arbetslivet, vad är egentligen tillåtet? Skydd och Säkerhet nr 8 2013
Vad säger lagen? Kameraövervakning i entréer till flerfamiljshus, Skydd och Säkerhet nr 1-2 2012
Krav på säkerhet vid behandling av personuppgifter (tillsammans med Johan Kahn), Skydd & Säkerhet nr 3 2010

daniel.lundqvist@kahnpedersen.se 0720-50 92 29