Medarbetare

Erik Olsson

Erik Olsson

Advokat, Partner

Erik Olsson är en av Sveriges ledande advokater inom offentlig upphandling. Erik har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i processer såväl vad gäller förvaltningsprocess som unionsrätt på det förvaltningsrättsliga området men även i upphandlingsrelaterade processer i allmän domstol.

Erik Olsson är författare till ett flertal artiklar och är bland annat återkommande skribent i Europarättslig tidskrift. Han är även medförfattare till Överprövning av Upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF och en uppskattad föreläsare såväl i Sverige som internationellt.

Utbildning
Jur. kand. Lunds Universitet 2008

Erfarenhet:
Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen 2015-
Associate, Advokatfirman Delphi 2009–2015
Föredragande, Konkurrensverket 2008–2009

Rankingar:
Recommended, Public procurement, tier 1, Legal 500, 2014

Publikationer i urval:
The role of the European Court of Justice in public procurement, in Research Handbook on EU Public Procurement Law, (ed. Christopher Bovis), Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, UK 2016
Ubi Jus ibi Remedium – en reflektion rörande beaktandesats 78 i förslaget till nya upphandlingsdirektiv, Europarättslig tidskrift, häfte nr 2, 2015
Ska man fråga för frågandets skull? – om att begära förhandsavgöranden i upphandlingsmål, Europarättslig tidskrift, häfte nr 3 och 4, 2014
Sluta klaga! Regeringens initiativ för att begränsa antalet överprövningar, Europarättslig tidskrift, häfte nr 1, 2014
Azienda – the Creation of an Exemption from Public Procurement Law – Public Procurement Law Review no 6/2013
Commission v Germany: A New Approach on In-house Providing? Public Procurement Law Review no 1/2010
Överprövning av Upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, Jure förlag, 2012

Språk: svenska och engelska

erik.olsson@kahnpedersen.se 0720-50 92 31