Medarbetare

Fredrik Gustafsson

Fredrik Gustafsson

Advokat, Senior Associate

Fredrik har under de senaste åren till övervägande del arbetat med IT-relaterad juridik och då främst med avtal och frågor kring integritetsskydd. Fredrik har arbetat med flera stora outsourcingprojekt

Utbildning:
Jur. kand., Uppsala universitet, 2010

Erfarenhet:
Advokat, Senior Associate, Advokatfirman Kahn Pedersen, 2015-
Associate, Advokatfirman Delphi, 2012-2015
Legal counsel, Sandvik AB (secondment), 2015
Tingsnotarie, Attunda tingsrätt, 2010-2012
Forskarassistent, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 2010

Rankingar:
Next generation lawyer, Legal 500, IT and telecoms, 2018
Recommended, Legal 500, IT and telecoms, 2018

Publikationer i urval:
Gemensamt personuppgiftsansvar – vanligare under GDPR? Juridisk Publikation, 2/2017 s. 273-286, medförfattare: Johan Kahn
Krav på fackmässighet – vägledning från Högsta domstolen, Lov & Data, nr 125 mars 2016, medförfattare: Erik Woodcock
Codes of Conduct in the Swedish Business Sector, rapport av KPMG Forensic och Advokatfirman Delphi, 2015
Nya standardavtal för IT-tjänster – när och hur bör de användas? Skydd & Säkerhet, december 2014, medförfattare: Daniel Lundqvist
Nytt JO-beslut kan begränsa möjligheter för myndigheter att anlita privata företag, Skydd & Säkerhet, november 2014, medförfattare: Daniel Lundqvist
Avtalsvillkor för molntjänster strider fortfarande mot PUL, Skydd & Säkerhet, september 2014, medförfattare: Daniel Lundqvist
”Battle of forms” – så undviks avtalstvisterna, Skydd & Säkerhet, juni 2014, medförfattare: Daniel Lundqvist
Ny praxis ger klartecken för automatiska körjournaler med GPS, Skydd & Säkerhet, maj 2014, medförfattare: Daniel Lundqvist
Vad innebär ett skiljeförfarande – vad är skillnaden mot process i domstol?, Skydd & Säkerhet, april 2014, medförfattare: Daniel Lundqvist
EU:s nya konsumentdirektiv – utvidgad ångerrätt och andra nyheter, Skydd & Säkerhet, mars 2014, medförfattare: Daniel Lundqvist
Outsourcing, Country Q&A Sweden, Practical Law Company Outsourcing Handbook, 2013/14
Sweden, medförfattare: Agne Lindberg och Daniel Lundqvist
Övervakning i arbetslivet, vad är egentligen tillåtet? Skydd och Säkerhet nr. 8, december 2013, medförfattare: Daniel Lundqvist
Kompetensdatabaser och PuL – vilka uppgifter får registreras om anställda?, Skydd & Säkerhet oktober 2013, medförfattare: Daniel Lundqvist
Privacy by Design – en metod för utveckling av integritetssäkra IT-system, Skydd & Säkerhet, maj 2013, medförfattare: Daniel Lundqvist

Språk: svenska och engelska

fredrik.gustafsson@kahnpedersen.se 0720-50 92 28