Medarbetare

Magnus Ehn

Magnus Ehn

Senior Specialist

Utbildning:
Jur. kand. Uppsala universitet 1992

Relevant erfarenhet:
Processråd, Konkurrensverket 2010-2018
Adjungerad ledamot. Kammarrätten i Stockholm 2014-2015
Sakkunnig och föredragande, Konkurrensverket 2008-2010
Notarie, Länsrätten i Gotlands län 1997-1999

Utredningar:
Expert, Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler 2017-2018

Publikationer:
Medförfattare till boken ”Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF”, Jure förlag, 2012
Kan du bevisa det? – åberopsbörda och bevisbörda i upphandlingsmål, Upphandlingsrättslig Tidskrift nr 4 2017

Övrigt:
Föreläsare i upphandlingsrätt för domare och övriga jurister vid kammarrätter och förvaltningsrätter samt på fördjupningskursen i offentlig upphandling vid Stockholms universitet.

magnus.ehn@kahnpedersen.se 0720-50 92 36