Medarbetare

Staffan Malmgren

Staffan Malmgren

Legal Technology Officer

Staffan Malmgren har en bakgrund som systemutvecklare och entreprenör sedan 1996, och började studera juridik 2005. Han har främst arbetat med frågor som rör informationshantering, e-förvaltning, dataskydd och rättsenlig IT-utveckling.

Staffan har även föreläst, hållit seminarier och examinerat på en rad kurser på juristlinjen vid Stockholms universitet under ett decennium, bl.a. grundkursen i rättsinformatik och specialkursen i IT-rätt.

På fritiden har Staffan utvecklat Lagen.nu, en fri rättsinformationstjänst som sammanställer författningar, myndighetsföreskrifter, vägledande rättsfall/beslut och förarbeten. I tjänsten finns även förklarande kommentarer för många lagar och juridiska begrepp.

Utbildning:
Jur.kand., Stockholms universitet, 2010
Datorvetenskaplig linje, Uppsala universitet, 1994 (ej slutförd)

Erfarenhet:
Legal Technology Officer, Advokatfirman Kahn Pedersen, 2018-
Utredningssekreterare, Forskningsdatautredningen, 2016-2018
Notarie, Stockholms förvaltningsrätt, 2012-2016
Utredningssekreterare, Uppgiftslämnarutredningen, 2012-2015
Projektledare, Domstolsverket,2010-2012
Föreläsare, Juridicum, Stockholms Universitet, 2008-
Forskningsamanuens, Institutet för rättsinformatik, 2005-2008
Systemutveckling, Blendow Group/Lexnova, 2007-2009
Frilansskribent, IDG/TechWorld, 2003-2004 samt 2007-2009
Konsult, Verket för förvaltningsutveckling (VERVA), 2006-2007
Medgrundare, Ehand, 1998-2004 (sedermera uppköpt av Xcellenet, numera SAP)
Systemutvecklare/arkitekt, Spray Interactive/Razorfish, 1996-1998

Publikationer i urval:
Medförfattare, ”Rättsinformatik” (Studentlitteratur)
Medförfattare, ”IT-säkerhet för ditt företag” (Bonnier Datamedia)
Medförfattare, ”Vem reglerar informationssamhället? Nordisk årsbok i rättsinformatik 2006-2008” (Jure)
”Lagen.nu – Öppen rättsinformation”, Lov & Data nr 97
”Inbound Links – picking the low hanging fruit from the Semantic Web” (tillsammans med Christine Kirchberger, Workshop on Legislative XML 2008)

Styrelseuppdrag:
Styrelseledamot, ISOC-SE, 2017-
Styrelseledamot, Svenska föreningen för IT & juridik (ADBJ, numera SIJU), 2009-2012

Språk: Svenska och engelska

staffan.malmgren@kahnpedersen.se 0720-50 92 40