Har du redan kunskap om GDPR och dataskydd? Vi tar dig till nästa nivå!

Advokatfirman Kahn Pedersen bjuder in till FÖRDJUPNINGSSEMINARIUM OM GDPR för dig med goda förkunskaper kring dataskydd. Seminariet kommer att behandla flera frågeställningar där vi delar med oss av våra praktiska erfarenheter och leder en diskussion om hur GDPR:s krav kan och bör tillämpas på verkligheten.

Lämpliga förkunskapskrav:   Jurist, personuppgiftsombud/dataskyddsombud, informations­säker­hetsansvarig, CIO eller IT-inköpare med flera års praktisk erfarenhet av kvalificerade dataskyddsfrågor.

Agenda:   se nedan.

Var:  SUMMIT HITECH, mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.

När:  28 september 2017. Frukost serveras från kl. 08:30. Seminariet börjar kl. 09.00 och slutar, efter avbrott för lunch och kaffepauser, kl. 16:30.

Pris:  12.000 kr (ex. moms). Priset inkluderar dokumentation från utbild­ningen, lunch och fika.

Anmälan:  E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisa­tion, fakturaadress och ev. allergier eller liknande.

Mingel:  Efter seminariet inbjuds till mingel hos Advokatfirman Kahn Pedersen Sveavägen 17, plan 5, nära SUMMIT HITECH.

Advokatfirman Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom våra två verksam­hetsområden Digital och Public. I denna utbildning sam­arbetar Advokatfirman Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Seminars Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina person­uppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

PRELIMINÄR AGENDA
Fördjupningsseminarium om GDPR

8:30 – 9:00      Frukost och registrering
9:00 – 9:30      Inledning
9:30 – 10:30    Att driva GDPR-projekt – erfarenheter och fallgropar
10:30 – 11:30  Fördelning av personuppgiftsansvar i koncerner och komplexa organisatio­ner
11:30-12:30     Lunch
12:30-13:45     Riskanalys, konsekvensbedömning och privacy by design – hur gör man i praktiken?
13:45-14:30     GDPR, profilering och digital marknadsföring
14:30-14:45     Kaffe
14:45-15:45     GDPR, molntjänster och globala dataflöden – hur ser marknaden ut nu och i framtiden?
15:45-16:30     Frågestund och avslutande diskussion