Martin Brinnen till Kahn Pedersen

En av Sveriges främsta experter på dataskyddsjuridik, Martin Brinnen, börjar som Senior Specialist på Advokatfirman Kahn Pedersen.

Martin kommer närmast från Datainspektionen, där han bland annat varit senior expert i myndighetens förberedelser inför den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Martin har vidare omfattande erfarenhet från utrednings- och lagstiftningsarbete efter att ha medverkat som expert i stort antal statliga utredningar främst på yttrandefrihetsfrihetsområdet men även avseende vidareutnyttjande av offentlig information (PSI). Martin har också undervisat i it-rätt och medierätt på juristlinjen under mer än 20 års tid, samt bedrivit akademisk forskning med inriktning på it-rättsliga frågeställningar på Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet. Martin kommer vid sidan av sin roll på Kahn Pedersen att utföra vissa utrednings- och utbildningsuppdrag.

”I och med rekryteringen av Martin befäster Kahn Pedersen sin ställning som en av Nordens ledande rådgivare inom den kvalificerade dataskyddsjuridiken. Vi tror att efterfrågan på kvalificerad dataskyddsjuridik kommer att öka ytterligare när alla anpassningsprojekt avslutats. Det sker nu en snabb uppdelning av rådgivningsmarknaden för dataskydd, där endast ett fåtal rådgivare har kompetensen och erfarenheten som krävs för de riktigt viktiga frågorna” säger Johan Kahn, delägare i Kahn Pedersen.

”Vi är glada och stolta över att Martin har valt att komma till oss. Det är en bekräftelse på att vi som högspecialiserad advokatbyrå kan attrahera de allra bästa juristerna på marknaden”, säger Daniel Lundqvist, delägare i Kahn Pedersen.