Ny artikel för Inköpsrådet

Viktor Robertson och Sofia Nordberg har skrivit en ny artikel som publicerats på Inköpsrådets webbplats. Ämnet är EU-domstolens avgörande i mål C-413/17 och de uttalanden som domstolen där gör om upphandlande myndigheters frihet vid utformningen av en upphandling.

Läs mer här >>