Ny artikel i Europarättslig tidskrift

Erik Olsson och Tahmina Sahibli har publicerat en artikel i Europarättslig tidskrift. Artikeln handlar om bristfälligt genomförande av försörjningsdirektivets bestämmelser om tidsfrister i svensk rätt och vilka följder utformningen av den nya bestämmelsen kan ha i praktiken.

Läs artikeln