Dataskydd

Dataskyddsfrågor är aktuella för alla företag och myndigheter. EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) innebär omfattande krav på hur personuppgifter får hanteras. Konsekvenserna av lagstridig behandling är allvarliga och en dataskyddsstrategi nödvändig. Vi har ett av Skandinaviens mest erfarna och seniora team inom dataskydd.

Våra uppdrag inom dataskydds­området består bl.a. i utredningar av särskilda frågor, genomgångar (due diligence) av företags och myndigheters behandling av personuppgifter samt upprättande och implementation av åtgärdsplaner, utbildning. Vi företräder även klienter mot Datainspektionen och biträder i tillsynsärenden.