IT-relaterad juridik och kommersiella avtal

Med gediget affärskunnande och lång erfarenhet placerar vi komplicerade IT-rättsliga och affärsjuridiska utmaningar i sitt sammanhang och hanterar dem på ett kommersiellt och effektivt sätt. 

Något som utmärker oss är vår kreativitet och helhetssyn. Vi deltar vanligen i planeringen och konstruktionen av en affär och ser till att affärsmålen verkligen avspeglas i avtal och relationer, samt att avtalet medför en effektiv riskfördelning mellan parterna.

De vanligaste affärerna inom detta område är sourcing av molntjänster, utvecklingsprojekt, systemleveranser, licensiering och överlåtelse av immateriella rättigheter till programvara, internetjuridik, allmänna inköps-/försäljningsvillkor, förvaltnings- och underhållsavtal samt andra typer av komplexa tjänsteavtal. Vi behärskar IT-rättsliga specialområden, såsom open source, agila projektmetoder och Internet of Things, och har med hjälp av vårt stora internationella kontaktnät ständig bevakning av den internationella utvecklingen.

Vi agerar även specialistrådgivare inom våra områden vid företagsförvärv och tvister samt åtar oss i vissa fall skiljemannauppdrag.

Vi har särskild erfarenhet av att hantera affärer i regulatoriskt utmanande sammanhang, såsom för banker, försäkringsbolag, hälso- och sjukvård samt myndigheter. Dessutom har vi omfattande erfarenhet av förhandlingar med de största globala leverantörerna av publika molntjänster.