Outsourcing

Det finns få typer av affärer som är så strategiskt viktiga och juridiskt komplexa som outsourcing, oavsett om affären innehåller verksamhetsövergång (första generationen), omförhandling eller byte av outsourcingleverantör. Outsourcing är i princip alltid verksamhetskritiskt och ställer mycket höga krav på hur affären är konstruerad och förberedd. 
Avtalsdokumentationen är omfattande och förhandlingarna krävande. Det finns en inneboende ojämlikhet mellan kunden och leverantören, eftersom en leverantör vanligen har gjort ett stort antal affärer tidigare, medan kunden sällan har samma erfarenhet. Vi kan utjämna denna skillnad och bidra med vår erfarenhet som innefattar förhandling mot i princip samtliga större leverantörer som är aktiva på den svenska marknaden. Vi har även erfarenhet från offshore-affärer och internationella förhandlingar, både i Europa och i Asien.

Vår syn på outsourcingaffären är modern. Vi betonar vikten av balans, samverkan, gemensamma incitament och resultatfokus, utan att för den sakens skull tappa bort de grundläggande kund- respektive leverantörsrollerna och behovet av enkla, tydliga avtalsregleringar. Även inom detta område har vi omfattande erfarenhet av att företräda klienter inom reglerade områden, såsom myndigheter, banker och försäkringsbolag.