Nyheter

Juniora jurister till Kahn Pedersen

Kahn Pedersen är en ledande advokatbyrå helt inriktad på specialiserad affärsjuridik. Vi åtar oss uppdrag enbart inom våra specialistområden Digital (IT-relaterad juridik och dataskydd) och Public (offentliga affärer). Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör och vår målsättning är att vara Sveriges bästa advokatbyrå inom våra specialistområden.

Vi söker nu flera juniora jurister med utmärkta meriter. Vi söker dig som är nyexaminerad eller tingsmeriterad respektive dig med något års erfarenhet från juridiskt arbete på advokatbyrå eller som bolagsjurist.

Arbete hos oss innebär att du kommer att vara biträdande jurist i spännande och utvecklande uppdrag, ofta med hög intensitet. Vi har en utpräglat positiv och lösningsorienterad kultur med stark laganda. Du kommer att arbeta med några av Sveriges ledande advokater inom Digital och Public och du kommer att utvecklas snabbt. Utöver ett genuint intresse för juridiken och affärslivet måste du vara flexibel, stresstålig och resultatinriktad med stark drivkraft och hög kapacitet.

Vi vill ha din ansökan (CV, personligt brev, examensbevis samt relevanta betyg och intyg) så snart som möjligt och senast den 31 maj 2018. Vi kommer att hålla intervjuer och tillsätta tjänsterna löpande.

Ansökningshandlingar skickas via e-mail till rekrytering@kahnpedersen.se. Frågor angående tjänsten kan ställas till Kristian Pedersen eller Mikael Bock på 08-121 50 220.

Tre nya jurister och en ny delägare till Kahn Pedersen

Advokat Mikael Bock som började på Kahn Pedersen 2016 blir delägare i Kahn Pedersen från och med den 1 april. Mikael har över 20 års erfarenhet från affärsjuridik och inom det digitala området, bland annat från Linklaters.

Martin Brinnen som är en av Sveriges främsta dataskyddsjurister har anslutit till Kahn Pedersen. Martin kommer närmast från Datainspektionen, där han bland annat varit senior expert i myndighetens förberedelser inför den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Martin har vidare omfattande erfarenhet från utrednings- och lagstiftningsarbete efter att ha medverkat som expert i stort antal statliga utredningar främst på yttrandefrihetsfrihetsområdet men även avseende vidareutnyttjande av offentlig information (PSI). Martin har också undervisat i it-rätt och medierätt på juristlinjen under mer än 20 års tid, samt bedrivit akademisk forskning med inriktning på it-rättsliga frågeställningar på Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet.

Sofie Abdsaleh och Karolina Kjellberg har anställts som biträdande jurister. Karolina tog examen vid Uppsala universitet år 2017 och Sofie kommer närmast från notarietjänstgöring.

Vi har haft en mycket bra utveckling av verksamheten sedan start och aldrig vikit från vår högspecialiserade strategi. Det har gjort att vi nu räknas bland de främsta rådgivarna inom båda våra områden, Digital och Public. Martin Brinnen tillför en helt unik erfarenhet och ett myndighetsperspektiv till vårt Digital-team och Sofie och Karolina kommer att innebära ytterligare förstärkning av vår kapacitet och förmåga att hantera flera stora projekt parallellt. Mikael Bock har gjort ett mycket bra arbete hos oss och kommer att stärka delägarkretsen med sin erfarenhet och kompetens.” säger Kahn Pedersens VD, Kristian Pedersen.

Advokatfirman Kahn Pedersen växer och söker fler jurister

Advokatfirman Kahn Pedersen är en advokatbyrå helt inriktad på specialiserad affärsjuridik. Vi åtar oss uppdrag enbart inom våra specialistområden Digital (IT-relaterad juridik och dataskydd) och Public (offentliga affärer). Våra klienter är större företag, organisationer och myndigheter som kräver kvalificerad och högt specialiserad juridisk rådgivning. Vår verksamhet bygger på långa och nära klientrelationer.

Vi söker nu flera nyexaminerade eller tingsmeriterade jurister med utmärkta meriter. Vi söker även dig med några års erfarenhet från juridiskt arbete på advokatbyrå eller som bolagsjurist.

Arbete hos oss innebär spännande och utvecklande uppdrag, ofta med hög intensitet. Vi har en utpräglat positiv och lösningsorienterad kultur med stark laganda. Du kommer att arbeta med några av Sveriges ledande advokater inom Digital och Public och du kommer att utvecklas snabbt. Utöver ett genuint intresse för juridiken och affärslivet måste du vara flexibel, stresstålig och resultatinriktad med stark drivkraft och hög kapacitet.

Vi vill ha din ansökan (CV, personligt brev, examensbevis samt relevanta betyg och intyg) så snart som möjligt. Vi kommer att hålla intervjuer löpande med ambitionen att tillsätta tjänsterna tidigt under 2018.

Ansökningshandlingar skickas via e-mail till rekrytering@kahnpedersen.se. Frågor angående tjänsten kan ställas till Kristian Pedersen eller Daniel Lundqvist på 08-121 50 220.

Advokatfirman Kahn Pedersen söker juniora jurister

Advokatfirman Kahn Pedersen är en advokatbyrå helt inriktad på specialiserad affärsjuridik. Vi åtar oss uppdrag enbart inom de områden vi är bäst på: IT-relaterad juridik, outsourcing, kommersiella avtal, integritetsskydd och offentlig upphandling. Våra klienter är större företag, organisationer och myndigheter som kräver specialiserad juridisk rådgivning. Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör och vår målsättning är att vara Sveriges bästa advokatbyrå inom våra specialistområden. Vår verksamhet bygger på långa och nära klientrelationer.

Vi söker nu 2-3 nyexaminerade eller tingsmeriterade jurister med utmärkta meriter.

Arbete hos oss innebär att du kommer att vara biträdande jurist i spännande och utvecklande uppdrag, ofta med hög intensitet. Vi har en utpräglat positiv och lösningsorienterad kultur med stark laganda. Du kommer att arbeta med några av Sveriges ledande advokater inom IT-relaterad juridik och offentlig upphandling och du kommer att utvecklas snabbt. Utöver ett genuint intresse för juridiken och affärslivet måste du vara flexibel och resultatinriktad med en stark drivkraft och hög kapacitet.

Vi vill ha din ansökan (CV, personligt brev, examensbevis samt relevanta betyg och intyg) så snart som möjligt och senast den 25 mars 2016. Vi kommer att hålla intervjuer löpande med ambitionen att tillsätta tjänsterna under våren 2016. Ansökningshandlingar skickas via e-mail till rekrytering@kahnpedersen.se. Frågor angående tjänsten kan ställas till Kristian Pedersen eller Daniel Lundqvist på 08-121 50 220.

Advokatfirman Kahn Pedersen växer och söker jurister

Advokatfirman Kahn Pedersen är en advokatbyrå helt inriktad på specialiserad affärsjuridik. Vi åtar oss uppdrag enbart inom de områden vi är bäst på – IT-relaterad juridik, kommersiella avtal, outsourcing, integritetsskydd och offentlig upphandling. Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör och vår målsättning är att vara Sveriges bästa advokatbyrå inom våra rättsområden.

Vi har mycket hög efterfrågan på våra tjänster och vi behöver därför bli fler jurister i vår IT-/outsourcinggrupp.

Vi söker dels dig med minst 5 års erfarenhet av arbete med IT-avtal, outsourcing och integritetsskyddsfrågor, dels dig med 2-4 års erfarenhet av sådant arbete. Vi betraktar bakgrund från advokatbyrå eller större bolag som relevant arbetslivserfarenhet. Vi söker dig som vill arbeta med utmanande uppdrag och tillhandahålla våra klienter högt kvalificerad erfarenhetsbaserad rådgivning. Utöver utmärkta akademiska meriter och relevant erfarenhet är det avgörande att du har mycket hög arbetskapacitet och stresstålighet. Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter i en av Sveriges bästa verksamhetsgrupper inom IT och outsourcing samt en företagskultur som bygger på förtroende, delaktighet och nära klientrelationer.

Tjänsterna ska tillsättas så snart som möjligt och intervjuer kommer att ske löpande under början av 2016. Vi vill ha din ansökan (CV, personligt brev, examensbevis samt relevanta betyg och intyg) senast den 11 december 2015. Ansökningshandlingar skickas via e-mail till rekrytering@kahnpedersen.se. Frågor angående tjänsten kan ställas till Johan Kahn eller Daniel Lundqvist på 08-121 50 220.

Advokatfirman Kahn Pedersen växer

Advokat Erik Woodcock börjar på Advokatfirman Kahn Pedersen som Senior Specialist i september.

Erik är specialiserad på IT-relaterad juridik, outsourcing, integritetsskydd och kommersiella avtal. Erik har arbetat på en av de större svenska advokatbyråerna sedan år 2010 och dessförinnan har Erik varit på Vinge och H&M. Erik, som har närmare 20 års erfarenhet, räknas till en av de mest erfarna advokaterna  i Sverige inom IT-rätt och integritetsskydd. Erik har dessutom särskild spetskompetens inom informationssäkerhetsfrågor.

n