Medarbetare

Albin Svensson

Albin Svensson

Associate albin.svensson@kahnpedersen.se 0725-09 22 51

UTBILDNING:

Juristexamen, Stockholms universitet, 2019

ERFARENHET:

Associate, Advokatfirman Kahn Pedersen, 2019-

PUBLIKATIONER I URVAL:

HFD uttalar sig om talerätt och synnerlig brådska – analys, JP Infonet AB, 2020

Ordningen återställd? – om frister och den enskildes rätt till en effektiv och likvärdig (över)prövning, Europarättslig tidskrift, häfte nr 4, 2019

Ändringsklausuler – en exakt vetenskap? JP Infonet AB, 2019

SPRÅK:

Svenska och engelska