Medarbetare

André Catry

André Catry

Senior Advisor IT-/information security and cyber risk, author – independent consultant

André Catry är en av Sveriges främsta experter inom IT-/informationssäkerhet och cyberrisk. Han har över 25 års erfarenhet av avancerad offensiv och defensiv cyberriskhantering. Utöver olika uppdrag inom Försvarsmakten, bland annat inom konceptutveckling för IT-försvarsförbandet, har han varit avdelningsdirektör vid Säkerhetspolisen. Han har även lång erfarenhet som senior IT-säkerhetskonsult i bolag som han själv har grundat och han har anlitats globalt i flera uppmärksammade utredningar och uppdrag. Han har även medverkat som teknisk expert i eSams arbete kring förutsättningar för myndigheter att använda molntjänster på ett lagligt och lämpligt sätt.

UTBILDNING:

Computer Science, Kungliga tekniska högskolan 2014

Juridik, Lunds universitet 2014

Computer Science, Kungliga tekniska högskolan 2001

ERFARENHET:

Senior Advisor inom IT-/informationssäkerhet och cyberrisk, Advokatfirman Kahn Pedersen, 2020-

Contractor / Chief Engineer / Senior IT Security Advisor / IT & Security Architect, Saab, 2016-

Strategic Advisor, Nixu Corporation, 2017-2020

Founder / Owner / CEO / CTO, Bitsec AB, 2006-2017

Föreläsare, Försvarshögskolan, 2008

Contractor / Senior Advisor, Försvarsmakten, 2005-2006

Senior Security Consultant, Ekelöw, 2000-2005

Contractor / Organizer, US Navy, 2004

Avdelningsdirektör, Säkerhetspolisen, 1999-2001

Departementssekreterare, Council of the European Union, 1998-2000

Departementssekreterare, Regeringskansliet, 1998-1999

Departementssekreterare, Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, 1995-1998