Medarbetare

Hanna Bogsjö Österberg

Hanna Bogsjö Österberg

Advokat, Senior Associate hanna.bogsjo@kahnpedersen.se 0720-50 92 24

Utbildning:

Juristexamen, Stockholms universitet, 2014
University of Surrey, England, 2013-2014

Erfarenhet:

Advokat, Senior Associate, Advokatfirman Kahn Pedersen, 2015-

Publikationer i urval:

Frågetecken kring drönardomen – svårt att sia om vad fallet innebär (tillsammans med Daniel Lundqvist), Skydd och Säkerhet, april 2017

Är en dynamisk IP-adress en personuppgift? (tillsammans med Daniel Lundqvist), Skydd och Säkerhet, februari 2017

Så vill EU skydda företagshemligheter (tillsammans med Daniel Lundqvist), Skydd och Säkerhet, december 2016

Ny skyddslag för visselblåsare – Nu blir det lättare att blåsa i pipan (tillsammans med Daniel Lundqvist), Skydd och Säkerhet, oktober 2016

Dataskyddsförordningen är snart här: Uppfyller ni kraven i ”nya PUL”? (tillsammans med Daniel Lundqvist), Skydd och Säkerhet, februari 2016

Språk:

Svenska och engelska