Medarbetare

Helena Brännvall

Helena Brännvall

Advokat, Senior Attorney helena.brannvall@kahnpedersen.se 0720-50 92 39

Helena Brännvall är specialiserad inom kommersiella avtal och tvistlösning. Helena har arbetat som bolagsjurist inom industrisektorn och som advokat specialiserad inom tvistlösning. Hon har en bred erfarenhet av juridisk rådgivning vid olika typer av kommersiella avtal och av att bistå vid olika typer av kommersiella tvister.

UTBILDNING:

Jur. Kand., Uppsala Universitet 2005

ERFARENHET:

Senior attorney, Advokatfirman Kahn Pedersen, 2021 –

Associate/Counsel, Advokatfirman Vinge, 2007 – 2021

Corporate counsel, purchasing, Scania CV AB, 2016-2017

Secondment, GE Real Estate AB, 2010-2011

Tingsnotarie, Handens/Södertörns tingsrätt 2005-2007

SPRÅK:

Svenska och engelska