Medarbetare

Karin Angemark Öman

Karin Angemark Öman

Senior Specialist karin.angemarkoman@kahnpedersen.se 072-50 92 252

Karin Angemark Öman är specialiserad inom IT-relaterad juridik och kommersiella avtal. Karin har en bakgrund som bolagsjurist inom bank och finans och har en bred erfarenhet av juridisk rådgivning vid olika typer av IT-affärer och IT-avtal samt kommersiella avtal i övrigt.

UTBILDNING

Jur. kand., Uppsala Universitet, 1999

ERFARENHET

Senior specialist, Advokatfirman Kahn Pedersen, 2019-

Senior Legal Counsel, Nordea, 2016-2019

Senior Associate General Counsel, Nasdaq, 2000-2016

SPRÅK

Svenska och engelska