Medarbetare

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

Associate karolina.kjellberg@kahnpedersen.se 0720-50 92 37

UTBILDNING:

Juristexamen, Uppsala universitet 2017

ERFARENHET:

Associate, Advokatfirman Kahn Pedersen 2018-

PUBLIKATIONER I URVAL:

En utvecklad reglering av upphandlingstillsynen – några tankar, Ny Juridik, Häfte 2, 2020

Ordningen återställd? – om frister och den enskildes rätt till en effektiv och likvärdig (över)prövning, Europarättslig tidskrift, häfte nr 4, 2019

Den nya säkerhetsskyddslagens betydelse vid offentlig upphandling – analys, JP Infonet AB, 2019

SPRÅK:

Svenska och engelska