Medarbetare

Mikael Bock

Mikael Bock

Advokat, Partner mikael.bock@kahnpedersen.se 0720-50 92 35

Mikael har arbetat med specialiserad affärsjuridisk rådgivning sedan 1997 och då bl.a. med IT-relaterad immaterialrätt, kommersiella avtal, outsourcing och integritetsskydd. Mikael har särskild erfarenhet av licensiering, samarbeten, tjänste- och konsultavtal.

Vid sidan av sin långa juridiska verksamhet inom sina specialistområden har Mikael även stor erfarenhet av olika managementroller, ledningsgruppsarbete och styrelseuppdrag.

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet 1994

University of Surrey, 1994

Erfarenhet:

Advokat, Senior Specialist, Advokatfirman Kahn Pedersen, 2016-

Regionchef (Vice President), Awapatent, 2015-2016

Teamledare, Attorney at Law, Awapatent, 2004-2014

Advokat, Linklaters Advokatbyrå, 2001-2004

Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1997-2001

Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 1995-1997

Styrelseledamot, Awapatent, 2009-2014

Språk:

Svenska och Engelska