En av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter till Kahn Pedersen

André Catry ansluter till Kahn Pedersen som Senior Advisor inom IT-/informationssäkerhet och cyberrisk. André har över 25 års erfarenhet av avancerad offensiv och defensiv cyberriskhantering. Utöver olika uppdrag inom Försvarsmakten, bl. a. inom konceptutveckling för IT-försvarsförbandet, har André varit avdelningsdirektör hos Säkerhetspolisen med operativa uppgifter. André har även lång erfarenhet som senior IT-säkerhetskonsult i bolag han själv grundat och han har anlitats globalt i flera uppmärksammade utredningar och uppdrag. André har även medverkat som teknisk expert i eSams arbete kring förutsättningar för myndigheter att använda molntjänster på ett lagligt och lämpligt sätt.

Som en ledande advokatbyrå inom områdena Digital och Public hanterar Kahn Pedersen uppdrag som i allt större utsträckning involverar bedömningar kring IT-/informationssäkerhet och hantering av cyberrisker. Inte minst i samband med molntjänster och dataskydd krävs mycket hög kompetens inom både juridik och IT-/informationssäkerhet för att kunna göra korrekta och välavvägda bedömningar av de juridiska förutsättningarna på ett konkurrenskraftigt sätt.

”Vi är stolta och glada över att André har valt att börja jobba med oss. André har helt unik kompetens i Sverige när det gäller frågor om cyberrisk och juridisk informationssäkerhet. Vi ser en kraftig ökning av efterfrågan på sådana tjänster från såväl näringslivet som offentlig sektor, ofta med koppling till initiativ för digital transformation. Att kunna erbjuda vår juridiska förmåga i kombination med Andrés kompetens kommer att ge våra klienter de allra bästa förutsättningarna för att på ett lönsamt, kontrollerat och lagligt sätt kunna hantera juridisk informationssäkerhet och digitalisering.” säger Kristian Pedersen, VD på Kahn Pedersen.