Books

  • Outsourcing – a practical guide on how to create successful outsourcing solutions,
  • Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna,
  • The role of the European Court of Justice in public procurement, in Research Handbook on EU Public Procurement Law, (ed. Christopher Bovis),
  • Kommunala samverkansformer och offentlig upphandling, Festskrift till Sveriges kommunaljuridiska förenings 100-årsjubileum,
  • Outsourcing, Country Q&A Sweden, Practical Law Company Outsourcing Handbook,
  • Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF,
  • Kluwer International Encyklopedia of Laws (2010) – Swedish Cyber Law,
  • International Privacy Guide, Swedish contribution,
  • IT-avtal, särskilt om outsourcing,
  • Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling,