Ny artikel i Ny Juridik

Viktor Robertson och Karolina Kjellberg har publicerat en artikel i tidskriften Ny Juridik. I artikeln ges en översikt över Konkurrensverkets förslag om nya bestämmelser rörande tillsynen över offentlig upphandling, och effekterna av dessa. I artikeln redogör författarna för olika aspekter av förslagen och hur vissa remissinstanser uttalat sig.

Läs mer >>