Ny rapport i Kahn Pedersens skriftserie

Vi har nu publicerat årets tredje och den sammanlagt elfte rapporten i vår skriftserie. Rapporten behandlar användningen av publika molntjänster i näringslivet. Vår förhoppning är att rapporten ska kunna bidra till en mer nyanserad diskussion och bedömning av användningen av publika molntjänster i näringslivet. Vår bild är att den juridiska debatten om molntjänster i näringslivet annars har präglats av ytterligheter och alltför fyrkantiga resonemang. Vi introducerar också en egen modell för övergripande riskbedömning, den s.k. Folke©-modellen.

Alla rapporter i Kahn Pedersens skriftserie finns att ladda ner kostnadsfritt från vår webbplats.

Länk till rapporten >>