Nyheter

Kahn Pedersen bland de bästa svenska advokatbyråerna inom offentlig upphandling enligt ny ranking från Legal500

Rankinginstitutet Legal500 har nu publicerat 2020 års ranking över juridiska rådgivare i kategorin Public Procurement. Kahn Pedersen rankas bland de bästa svenska advokatbyråerna inom upphandlingsområdet. Kristian Pedersen rankas som Leading Individual, Erik Olsson rankas som Next Generation Partner och Olle Lindberg rankas som Rising Star av Legal500.

Klienter som intervjuats av Legal 500 uppger bland annat att: ”We appreciate the commitment to our goals and interests in all aspects of our cases. We always get quick responses to our questions. The practice has deep knowledge in public procurement and understanding of the conditions we are working in. They are capable of thinking outside the box to create creative solutions to complex situations concerning public procurement law” och att Kahn Pedersen: “Provides answers that can be easily understood by in-house business people. Has insight into a wide range of public procurement areas. You always feel confident as an in-house lawyer that they know what they are talking about.”

Kristian Pedersen kommenterar Legal500:s ranking: “Vi är både glada, stolta och tacksamma över de fina omdömen som våra klienter lämnat, och som lett fram till att vi fått en så framskjuten position i Legal500:s ranking. Vår målsättning är alltid att leverera den bästa juridiska rådgivningen på marknaden, och vi är glada över den positiva feedback som vi får. I sammanhanget vill jag också passa på att framhålla att även om Legal500 valt att särskilt lyfta fram vissa individer hos oss, genom personliga utmärkelser, är det förstås ett hårt och gediget lagarbete från alla medarbetare hos oss som ligger bakom vår fina ranking.”

Läs mer >>

Legal500 rankar Kahn Pedersen i högsta kategorierna inom IT- respektive dataskyddsjuridik

Legal500 rankar Kahn Pedersens verksamheter inom IT- respektive dataskyddsjuridik i de allra högsta kategorierna – Tier 1. Johan Kahn rankas som ”leading individual” på den svenska marknaden inom båda områdena och Daniel Lundqvist, Martin Brinnen och Staffan Malmgren rankas enskilt som ledande rådgivare. Klienter som intervjuats av Legal 500 uppger bland annat att: “Kahn Pedersen is clearly the leading firm for IT and data protection in Sweden”, “Young, fast and unpretentious”, och “Extremely professional”. Johan Kahn kommenterar Legal500:s ranking: “Först och främst är vi väldigt tacksamma över att vi får vara rådgivare åt så fina klienter som vi har och att vi får möjlighet att delta i så många utmanande och roliga projekt. Årets rankingresultat var särskilt intressant då vi på ett mycket tydligt sätt befäster vår ställning som en ledande rådgivare inom den svenska digitaljuridiken. Dessutom tydliggörs vår seniora och tunga kompetens inom dataskyddsjuridiken vilken skiljer ut oss från många andra. Det är väldigt kul att vårt unika erbjudande inom Legal Tech uppmärksammas.”

Kahn Pedersens Digitalgrupp topprankas av Chambers & Partners

Rankinginstitutet Chambers & Partners har publicerat 2020 års ranking över juridiska rådgivare inom ”Information Technology”. Kahn Pedersen rankas i den allra högsta kategorin ”Band 1”. Om Kahn Pedersen skriver Chambers “The firm’s work is excellent. They provide advice which is not only of the highest quality from a strictly legal perspective, but also creative and business-minded”.

Johan Kahn rankas återigen på individuell basis som en av endast två svenska advokater i den högsta kategorin, Band 1, och har fått följande omdöme från klienter som intervjuats av Chambers ”without doubt as one of the leading lawyers for IT and outsourcing in Sweden” och “He analyses business risks like I’ve never seen before”. Även Daniel Lundqvist rankas högt och hyllas av klienterna med följande kommentar “[Clients] praise his “combination of excellent legal skills and business-driven advice”.

Kahn Pedersen topprankad inom området offentlig upphandling av Chambers & Partners

Rankinginstitutet Chambers & Partners rankar återigen Kahn Pedersen som en av endast två firmor i den högsta kategorin Band 1 inom området offentlig upphandling. Kahn Pedersen hyllas som “extremely service-minded” och “business-oriented,” och med “outstanding knowledge in the procurement field.”

Kristian Pedersen rankas i band 1 med motiveringen “an expert in public purchasing law with a good understanding of my business and industry. He stands out as the best in this area.” Erik Olsson rankas i Band 2.

Ny rapport om juridisk informationssäkerhet i Kahn Pedersens skriftserie

Vi har nu publicerat årets första rapport i vår skriftserie. Rapporten behandlar juridisk informationssäkerhet och går igenom det omfattande regelverk som reglerar informationssäkerhet i många olika verksamheter, med ett särskilt fokus på säkerhetsskyddslagens, NIS-lagens och dataskyddsförordningens krav på hur arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas. De senaste årens omfattande reglering av informationssäkerhet har i stor utsträckning diskuterats uppdelat i varje tillämpningsområde för sig, vilket har resulterat i otydliga krav för verksamheter som omfattas av fler regelverk. I ett avslutande avsnitt uppmärksammas potentiella konfliktytor mellan regelverken, och en modell för ett samordnat informationssäkerhetsarbete presenteras.

Alla rapporter i Kahn Pedersens skriftserie finns att ladda ner kostnadsfritt från vår webbplats.

Läs rapporten >> Juridisk informationssäkerhet – Att samordna arbetet enligt säkerhetsskyddslagen, NIS-lagen, dataskyddsförordningen och annan lagstiftning om informationssäkerhet

Who’s Who Legal – Sveriges ledande affärsadvokater 2020

Who’s Who Legal har nu publicerat sin förteckning över Sveriges ledande affärsadvokater 2020.

Kristian Pedersen, ”the most highly skilled procurement lawyer in Sweden”,  är rankad som ”Most Highly Regarded” inom området Government Contracts, en utmärkelse som endast ges till de absolut mest framstående advokaterna på marknaden. Även Erik Olsson blir omnämnd som en “”very skilled lawyer” who receives widespread plaudits for his “high competence in creating successful strategies in court proceedings””.

Kahn Pedersen har yttrat sig över Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

Advokatfirman Kahn Pedersen har lämnat in ett remissyttrande över Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen. Promemorian innehåller ett antal förslag vilka som huvudregel syftar till att ge Konkurrensverket ökade befogenheter att utöva till syn över upphandlingsområdet. Ett av förslagen är att Konkurrensverket ska ges möjlighet att meddela bindande förelägganden och förbud samt att vid behov förena dem med viten. Vidare föreslås bl.a. att Konkurrensverket ska få dubbelt så lång tid som idag att ansöka om upphandlingsskadeavgift och att det maximala taket för hur hög en upphandlingsskadeavgift kan vara ska höjas till det dubbla (20 miljoner kronor).

I remissyttrandet avstyrker Kahn Pedersen förslagen om att Konkurrensverket ska få meddela bindande förbud och förelägganden samt förena dem med viten. Huvudskälet till detta är att ett sådant system vore främmande för upphandlingsområdet. Även i övrigt avstyrker Kahn Pedersen som regel Konkurrensverkets förslag, framförallt eftersom det inte visats att det finns ett konkret och faktiskt behov av förändringarna.

Överlag anser Kahn Pedersen att de förslag som lämnats i promemorian är mindre väl underbyggda och att förslagen därför borde ha utretts i högre utsträckning. Som exempel kan nämnas att promemorian inte närmare behandlar en rad relevanta aspekter av förslagens framtida effekter, såsom frågan om upphandlande myndigheter kan komma att behöva betala skadestånd till sin avtalsmotpart om Konkurrensverket förbjuder myndigheten från att fortsätta tillämpa ett avtal.

Länk till remissyttrandet.

Kristian Pedersen klienternas förstahandsval för offentlig upphandling

Kristian Pedersen på Advokatfirman Kahn Pedersen har tilldelats 2020 års Client Choice Award i kategorin Government Contracts (offentlig upphandling). Det internationella priset, som bygger på omdömen från kvalificerade köpare av juridiska tjänster, delades ut vid en ceremoni i London den 6 februari.

– Det är förstås både roligt och mycket hedrande att få pris för sitt arbete, och extra roligt är det att det är klienterna som fällt avgörandet. Men som alltid när en enskild individ lyfts fram ligger det ett gediget lagarbete bakom, så jag vill tillägna priset till mina kollegor på Kahn Pedersen, säger Kristian Pedersen i en kommentar.

Client Choice Award är ett pris som varje år delas ut av researchföretaget Lexology till advokater som utmärkt sig för utomordentlig omsorg om sina klienter och kvaliteten på sina juridiska tjänster. Lexology är bland annat officiell samarbetspartner till det internationella advokatsamfundet IBA – International Bar Association. Läs mer om Client Choice Award här https://www.clientchoice.com/about-client-choice.

– Att jag får pris av Client Choice, som representant för en högspecialiserad advokatfirma inriktad på att tillhandahålla kvalificerade juridiska tjänster inom ett fåtal noga utvalda rättsområden, ser jag som ett kvitto på att den strategi som vi valt för vår verksamhet ligger väl i linje med klienternas önskemål och behov, avslutar Kristian Pedersen.

n