Nyheter

SAVE THE DATE – Sydsvensk upphandlingskonferens 2020

2020 års upplaga av Sydsvensk upphandlingskonferens kommer att äga rum i Malmö 17-18 september, så gör redan nu plats i kalendern för Malmös största tvådagarskonferens om kvalificerad upphandlingsrätt.

Ett gediget paket av de mest aktuella och intressanta frågorna på upphandlingsområdet kommer att behandlas av några av Sveriges mest namnkunniga upphandlingsexperter.

Ett detaljerat program och möjlighet till anmälan kommer inom kort att publiceras här

Ny artikel för Inköpsrådet

Kristian Pedersen och Martin Brinnen har skrivit en artikel som publicerats på Inköpsrådets webbplats. Artikeln tar upp vad som gäller för behandling av personuppgifter i samband med upphandling och ger tips till såväl anbudsgivare som upphandlande myndigheter om vad man bör tänka på.

Läs mer >>

Glad sommar!

Advokatfirman Kahn Pedersen önskar alla klienter och samarbetspartners en riktigt glad sommar.

Förhandlingar vid offentlig upphandling

Kristian Pedersen har publicerat en artikel i det senaste numret av HBV-magasinet, en tidning som riktar sig till allmännyttiga bostadsbolag. Artikeln handlar om när förhandlingar är tillåtna vid offentliga upphandlingar, hur förhandlingarna går till och vad upphandlande myndigheter bör tänka på vid förhandlingar.

Läs artikeln >>

Kahn Pedersen växer

Den 15 maj började Karin Angemark Öman som senior specialist på Advokatfirman Kahn Pedersen. Karin har närmare 20 års erfarenhet av kvalificerad IT-relaterad juridik i sina roller som bolagsjurist på Nasdaq och Nordea.

”Karin kommer att förstärka vår Digital-grupp med sin djupa kompetens inom IT-relaterad juridik inom bank- och finanssektorn. Hennes långa erfarenhet som bolagsjurist kommer dessutom att tillföra ytterligare kunskap om hur vi kan göra vårt arbete än mer relevant och värdeskapande för våra klienter. Vi är mycket glada över att Karin valt att komma till just oss eftersom det innebär att vi utvecklas ytterligare inom senior och erfarenhetsbaserad juridisk rådgivning.” säger Kristian Pedersen, VD.

Kahn Pedersen rankas högt av Legal 500

Den 10 april publicerade rankinginstitutet Legal 500 sin ranking av europeiska advokatbyråer. Kahn Pedersen rankas i den främsta kategorin (Tier 1) inom IT-relaterad juridik med följande omdöme:

“Strengths include excellent legal knowledge, outstanding execution capabilities and senior competence”.

Även inom offentlig upphandling rankas firman högt och får bland annat lovord för sin ”accuracy and ability to use and display the opponent’s weakness”.

Såväl Johan Kahn som Kristian Pedersen rankas som leading individuals inom IT-relaterad juridik respektive offentlig upphandling. Daniel Lundqvist framhålls för sitt ”pragmatic way of solving problems and being innovative” och Erik Olsson uppges vara “helpful, convincing and persevering”. Martin Brinnen anges vara “the best-qualified data protection lawyer available in the Swedish market.” Härutöver rankas även Magnus Ehn och Fredrik Gustafsson (Next Generation Lawyer).

”Det är naturligtvis särskilt roligt att en övervägande del av våra seniora jurister rankas högt. Våra respektive team befinner sig i det översta skiktet på den svenska marknaden för högspecialiserad affärsjuridik och det är tydligt att det uppskattas av våra klienter”, säger Kristian Pedersen, Partner och VD för Kahn Pedersen.

Ny rapport i Kahn Pedersens skriftserie

Vi har nu publicerat den sjätte rapporten i vår skriftserie. Rapporten behandlar skadebegreppet i mål om överprövning av offentlig upphandling. Vår förhoppning är att rapporten ska kunna bidra till en mer enhetlig tillämpning av skadebegreppet i förvaltningsdomstolarna, vilket vi i förlängningen bedömer kan leda dels till en större förutsebarhet i överprövningsmål, dels till ett ökat förtroende för upphandlingslagstiftningen i allmänhet och överprövningsinstitutet i synnerhet.

Alla rapporter i Kahn Pedersens skriftserie finns att ladda ner kostnadsfritt från vår webbplats.

Skada – om skadebegreppet i mål om överprövning av offentlig upphandling

Ny artikel i Europarättslig tidskrift

Erik Olsson, Kristian Pedersen, Magnus Ehn, Olle Lindberg och Viktor Robertson har publicerat en artikel i Europarättslig tidskrift med titeln ”Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 3”. Artikeln är den tredje och sista delen i en serie krönikor om skadebegreppet vid överprövning av upphandling. De tre krönikorna kommer under våren att publiceras på hemsidan i samlad form inom ramen för Advokatfirman Kahn Pedersens skriftserie.

Klienter hyllar Kahn Pedersens Digitalgrupp i nya Chambers-rankingen

Rankinginstitutet Chambers & Partners har publicerat årets ranking över juridiska rådgivare inom ”Information Technology”. Om Kahn Pedersen skriver Chambers bland annat “The quality of their advice, their negotiation skills and creativity makes the firm really stand out. We appreciate that we always have senior lawyers working on our matters. Their experience and efficiency makes their services very much worth the price”, och “They are spot-on for what we need in IT and are very responsive”.

Johan Kahn rankas återigen på individuell basis som en av endast tre svenska advokater i den högsta kategorin, Band 1, och erhåller följande omdöme ”Receives all-round praise for his expertise in large IT outsourcing, software service agreements and data privacy matters. Clients appreciate his “business-mined approach” and to-the-point advice. One interviewee enthuses: “He is so skilled in negotiations that when we leave a meeting, everyone agrees on what he has said; we leave in a co-operative atmosphere.” Om Daniel Lundqvist skriver Chambers “Market sources describe him as “very confident in his work.” Clients also say he is “very skilled and business-oriented, and is helpful on structure and tactics.”

n