Pro bono

Pro bono innebär insatser för det allmännas bästa.

Både som företag och som individer vill vi ta ansvar och verka för en positiv samhällsutveckling – lokalt, nationellt och globalt. Vi stödjer därför ett antal olika organisationer som vi anser bidrar till ett bättre samhälle. Det kan handla om ekonomiskt stöd, kostnadsfri rådgivning eller att vi på annat sätt delar med oss av vår kompetens och vår erfarenhet.

Alla medarbetare uppmuntras också att engagera sig i samhällsfrågor och utifrån egna förutsättningar använda sina kunskaper till samhällsnyttiga ändamål. Alla är delaktiga i beslut i dessa frågor och ges möjlighet att avsätta tid för eget ideellt arbete.

Pro bono

Barncancerfonden

Advokatfirman Kahn Pedersen är Vänföretag till Barncancerfonden och stöder forskningen mot barncancer.

Läs mer om det viktiga arbete som Barncancerfonden utför.
https://www.barncancerfonden.se/

Advokatfirman Kahn Pedersen tog emot två elever från Hässelbyakademin

Den 27 april 2017 besökte två studenter, vars mål är att bli affärsjurister, Kahn Pedersen. Hässelbyakademin är ett utvecklingsprojekt inom Hässelbygårdsskolan med syftet att hjälpa motiverade elever i högstadiet att utvecklas, både i skolan och utanför och på olika sätt förbereda dem inför vuxenlivet. Johan Falk hade ett trevligt samtal med studenterna och berättade om hur livet som jurist är i allmänhet, inbegripet studier och notarietjänstgöring, och om livet på byrå i synnerhet. Kahn Pedersen önskar båda två all lycka i framtiden och hoppas att våra vägar korsas igen!

Advokatfirman Kahn Pedersen deltog i Skolverkets utbildningsdag

Den 3 september deltog Kristian Pedersen och Emma Jarkell i Skolverkets utbildningsdag för de lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare i Stockholmsområdet som just nu arbetar med att stötta elever att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete, bl.a. genom att öka kunskapen om arbetsmarknaden. Kristian och Emma informerade övriga deltagare om jurister och advokater i Sverige, med förhoppningen om att bidra med ett konkret exempel på ett framtida yrkesval, samt ge en mer nyanserad bild av vad advokatyrket innebär.

Flyktingsituationen

Advokatfirman Kahn Pedersen har med anledning av flyktingsituationen i världen skänkt 5 000 kronor per medarbetare till FN:s flyktingorgan UNHCR.