Medarbetare

Johan Kahn

Johan Kahn

Advokat, Partner

Johan Kahn är en av de ledande svenska advokaterna inom IT, outsourcing och integritetsskydd. Johan ledde i fem år en av Sveriges största verksamhetsgrupper inom IT- och immaterialrätt.

Johan är medförfattare till ”IT-avtal, särskilt om outsourcing” (Norstedts Juridik) samt ett stort antal ytterligare publikationer och en ofta anlitad föreläsare både i Sverige och internationellt. Johan är även vice ordförande i internationella advokatsamfundets kommitté för licensiering av immateriella rättigheter och internationella fördrag.

Utbildning:
Jur. kand. Stockholms universitet 2000
Ekon. kand. Stockholms universitet 2005

Erfarenhet:
Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen, 2015-
Partner Advokatfirman Delphi, 2008-2015
Associate Advokatfirman Delphi, 2000-2008

Rankingar:
Recommended, TMT: Information Technology, band 1, Chambers Europe, 2017
http://www.chambersandpartners.com/
”One of the leading IT lawyers in Sweden”
”completely brilliant”
”extremely efficient and very talented at drafting agreements.”

Leading Individual, IT and Telecoms, Legal 500, 2017
“Practice head Johan Kahn is considered ‘simply the best Swedish lawyer for telecoms and IT’…”
http://www.legal500.com

Recommended as “Thought Leader”, Who’s Who Legal, Data, 2017
http://whoswholegal.com/

Publikationer i urval:
Gemensamt personuppgiftsansvar – vanligare under GDPR? Juridisk Publikation, 2/2017 s. 273-286, medförfattare: FredrikGustafsson
IT-avtal, särskilt om outsourcing, Norstedts Juridik, 2009
International Privacy Guide, Swedish contribution, Thomson West 2010
Kluwer International Encyklopedia of Laws (2010) – Swedish Cyber Law, Contributor for ITC Contracts, 2010 och 2011
Codes of Conduct in the Swedish Business Sector, rapport av KPMG Forensic och Advokatfirman Delphi, 2011 och 2013
Varumärken – så funkar det (tillsammans med Richard Lenemark), Skydd och Säkerhet nr 4 2010
Etiska krav i offentlig upphandling ökar riskexponeringen för företagen, Anbudsjournalen nr 41/08
Whistleblower-system – en konflikt mellan amerikanska SOX och den svenska personuppgiftslagen, Lov & Data nr 94/08
Breddat informationskrav för aktiebolag vid elektronisk kommunikation, Lov och Data nr 89 2007
Öppen programvara – framgångsrik licensmodell med risker, Legala affärer nr. 8/07
Marknadsstörningsavgift, en ovanlig sanktion, Ny Juridik 4:2006
Företagshemligheter i domstolarnas praxis – del I, Ny Juridik nr 3:2005
Skydd och Säkerhet (S.O.S), Legal columnist in the security industry’s business magazine between 2005 and 2012

Språk: svenska och engelska

johan.kahn@kahnpedersen.se 0720-50 92 21