Disclaimer

Advokatfirman Kahn Pedersen drivs i Advokatfirman Kahn Pedersen KB (org.nr. 969769-0775) med säte i Stockholm. Advokatfirman Kahn Pedersen innehar F-skattsedel och har momsregistreringsnummer SE969769077501. Materialet på vår webbplats är av allmän karaktär och utgör inte i någon del rådgivning. Advokatfirman Kahn Pedersen är inte ansvarig för direkt eller indirekt användning av materialet på webbplatsen. Advokatfirman Kahn Pedersen är heller inte ansvarig för material eller innehåll på webbplats till vilken det länkas till på denna webbplats. Advokatfirman Kahn Pedersen eller tredje man innehar de immateriella rättigheterna till innehållet på denna webbplats. Kopiering eller annat förfogande över materialet, utöver vad som sker vid besök på webbplatsen, får inte ske utan Advokatfirman Kahn Pedersens tillstånd.