Expertis

Vår specialisering inom Digital och Public gör oss unika. Vi har ett genuint intresse för affärer. Det gör att vi kan hjälpa dig hantera de mest komplicerade affärsutmaningarna enkelt, rakt och erfarenhetsbaserat.

Digital

Inom digitaljuridiken har vi omfattande erfarenhet av IT-sourcing, dataskydd, digital transformation, strategisk infrastruktur och cybersäkerhet.

Det som utmärker oss är vårt gedigna intresse för och förståelse av även de kommersiella och tekniska aspekterna av affären. Det är en avgörande faktor för att förstå driftkrafter och smärtpunkter på båda sidor av förhandlingsbordet, och på så sätt hitta kreativa och välbalanserade lösningar på de komplexa frågor som ofta kan uppstå i en modern affärskontext. Våra klienter är verksamma framförallt inom bank, försäkring, industri, energi, fastigheter och offentlig förvaltning.

Vi har särskild erfarenhet av affärer i regulatoriskt utmanande sammanhang och omfattande erfarenhet av förhandlingar med de största globala leverantörerna av publika molntjänster och andra IT-tjänster. Vi bistår även våra klienter med tvistlösning och i domstolsprocesser inom Digital. Det kan handla om krav, förlikningsförhandlingar och skiljemannauppdrag. Vi företräder också klienter i tillsynsärenden och domstolsprocesser som rör dataskydd.

Public

Vi har lång och omfattande erfarenhet och förståelse för affärer mellan offentliga och privata parter. Vårt erbjudande omfattar alla aspekter av den offentliga affären – från planering till genomförande och uppföljning.

Vi erbjuder rådgivning om offentlig upphandling, säkerhetsskydd, IT-sourcing, dataskydd, digital transformation, strategisk infrastruktur, cybersäkerhet och andra kommersiella avtal för offentlig sektor.

Vi har lång erfarenhet inom outsourcing av drift och underhåll, ny- och ombyggnation av offentliga anläggningar, strategisk försörjning och komplexa investeringsprojekt för offentlig sektor. Vi bistår även våra klienter med tvistlösning och i domstolsprocesser. Det kan handla om överprövnings- och skadeståndsmål, mål om upphandlingsskadeavgift och tvister baserade på upphandlade avtal.

Vårt förhållningssätt

Vi strävar alltid efter att skapa bättre affärer. Våra klienter står ofta inför situationer som utmanar etablerade rättsliga uppfattningar eller koncept. Därför är vi vana att navigera i osäkerhet och konstruera unika metoder och modeller för att exempelvis visualisera och bedöma risk eller digitalisera arbetsprocesser hos våra klienter. Vi går i frontlinjen för att tillämpa juridik på ett nyskapande, robust och ändamålsenligt sätt.

Kahn pedersen 308 34
Folkemodellen©

Modell som skapar beslutsunderlag genom att visualisera juridisk risk kopplat till användning av publika molntjänster i näringslivet.

Avtalsgeneratorn

Digital tjänst för att generera skräddarsydda avtal som alltid är uppdaterade och juridiskt korrekta.

Kontraktsprinciper

Metod som optimerar inköpsprocessen och utvärderingsfasen för större strategiska avtal, både inom ramen för offentlig och privat upphandling.

Anpassade upphandlingsförfaranden

Våra metoder för upphandling där affären formar ramverket istället för tvärtom. Det leder till mer effektiva inköp, färre överprövningar och bättre affärer.

DORA och leverantörsavtal

Projekt för att säkerställa efterlevnad av krav på kontraktsinnehåll i DORA-förordningen. Beprövad projektmetodik och legal tech-stöd som effektiviserar masshantering och minimerar risk för leverantörsinvändningar.

Interaktiv utbildning

Digital utbildning för att ge insikt i hur ett avtal fungerar i praktiken; hur kontrakt förhandlas och visa sambandet mellan kontraktstexten och ett projekts praktiska genomförande.

Expertis

Hos oss hittar du juridisk rådgivning och digitala tjänster som hjälper dig hantera komplexa affärsutmaningar inom och mellan våra specialistområden Digital och Public.

Solutions

På våra klientsidor kan du komma åt vår digitala plattform Solutions och våra digitala tjänster.

Möt vårt team

Se alla medarbetare