Medarbetare

Olle Lindberg

Olle Lindberg

Associate

Utbildning:
Juristexamen, Stockholms universitet, 2015

Erfarenhet:
Associate, Advokatfirman Kahn Pedersen 2015-

Publikationer i urval:
Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 2, Europarättslig tidskrift, häfte nr 4, 2018
Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 1, Europarättslig tidskrift, häfte nr 3, 2018
Medförfattare till kommentaren till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, JP Infonet AB, 2017-2018
Att vara eller inte vara – är det verkligen frågan? Om befintlighetsbegreppet i LOU:s hyresundantag, Europarättslig tidskrift, häfte nr 3, 2015

Språk: svenska och engelska

olle.lindberg@kahnpedersen.se 0720-50 92 23