Medarbetare

Viktor Robertson

Viktor Robertson

Associate

Utbildning:
Juristexamen, Stockholms universitet, 2013

Erfarenhet:
Associate, Advokatfirman Kahn Pedersen 2018-
Tingstjänstgöring, Förvaltningsrätten i Stockholm, 2016-2018
Biträdande jurist, Stiftelsen Den Nya Välfärden, 2013-2016
Sommarnotarie, Advokatfirman Delphi, 2012

Publikationer i urval:
Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 2, Europarättslig tidskrift, häfte nr 4, 2018
Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 1, Europarättslig tidskrift, häfte nr 3, 2018
Medförfattare till kommentaren till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, JP Infonet AB, 2018

Språk: svenska och engelska

viktor.robertson@kahnpedersen.se 0720-50 92 38