Cloud Act och upphandling av amerikanska molntjänster – frukostseminarium den 26 november 2019

Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om de rättsliga förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer i offentlig sektor att upphandla och använda amerikanska molntjänster.

Diskussionen kring användning av publika molntjänster för hantering av sekretessreglerad infor­mation och personuppgifter är högaktuell med anledning av bl.a. ny amerikansk lagstiftning i form av den s.k. Cloud Act och eSams rättsliga uttalande om molntjänster.

Under seminariet kommer Kahn Pedersens specialister Martin Brinnen och Magnus Ehn, båda med lång erfarenhet från juridiskt arbete på myndighet, att redogöra för de rättsliga förutsätt­ningarna enligt bl.a. lagen om offentlig upphandling (LOU), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och dataskyddsförordningen (GDPR), samt hur man på ett klokt och lagligt sätt bör förhålla sig till dessa typer av tjänster. En särskild frågeställning är i vilken mån krav som är motiverade utifrån OSL och GDPR kan anses vara tillåtna enligt LOU och hur sådana krav lämpligen bör utformas.

Var: I Know A Place, Femte Hötorgshuset (huset närmast Sergels torg), Sergels torg 12, plan 17 (för att ta sig till plan 17, använd hissarna till höger), Stockholm

När: Den 26 november 2019. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Vänligen ange ev. allergier eller liknande.

Sista anmälningsdag: Den 21 november 2019. Antalet platser är begränsat och i första hand avsedda för våra klienter och samarbetspartners. Vi förbehåller oss därför rätten att prioritera bland inkomna anmälningar.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mer om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.