Medarbetare

Christian Hybbinette

Christian Hybbinette

Advokat, Partner christian.hybbinette@kahnpedersen.se 0725-88 85 86

Christians verksamhet omfattar ett stort antal sektorer, men han är mest känd för sin expertis inom outsourcing- och investeringsprojekt för industriella anläggningar (särskilt avseende ”turnkey”-anläggningar och komplicerade ombyggnationer av befintliga produktionsanläggningar).

Han har omfattande erfarenhet av legal rådgivning kopplad till ny- och ombyggnation av industriella anläggningar, outsourcing av drift och underhåll samt strategisk råvaru- och komponentförsörjning.

Christian har också en unik kompetens i gränslandet mellan digitalisering och traditionell verksamhet inom industri- och infrastruktur. Detta har visat sig väldigt användbart vid rådgivning till klienter i samband med deras förflyttning till Industry 4.0 och i proptech-projekt.

Han är en erfaren processjurist och har engagerats som skiljeman i SCC-förfaranden.

Utanför den dagliga verksamheten, är Christian även ledamot i ICC:s Kommitté för Handelsrätt. Han har bistått ICC i revideringen av ICC:s Turnkey Model Contract och han ingick i den svenska arbetsgruppen avseende Incoterms 2020.

UTBILDNING:

Juristexamen, Stockholms universitet 2003

Fil.kand., Stockholms universitet 2004

Program on Negotiation, Harvard Law School, 2002

ERFARENHET:

Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen 2021-

Partner, AG Advokat 2014-2021

Associate, Vinge 2006-2014

Hovrättsfiskal, Svea hovrätt 2005-2006

Tingsnotarie, Falu tingsrätt, 2004-2005

Trainee, Delphi 2003-2004

RANKINGAR:

Recommended, Corporate, commercial and M&A, Legal 500, 2019
“Supply and manufacturing agreement specialist” as well as “dedicated and solid”

SPRÅK:

Svenska och engelska