Medarbetare

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Advokat, Partner daniel.lundqvist@kahnpedersen.se 0720-50 92 29

Daniel Lundqvist är en av Sveriges ledande advokater inom IT-relaterad juridik, med särskild tonvikt på digital transformation, IoT och strategisk sourcing inom svensk industri, energibranschen och bank-/försäkring. Daniel företräder svenska och internationella klienter i samband med bl.a. upprättande, granskning och förhandling av komplexa kommersiella avtal och strategiska projekt såsom t.ex. digitalisering, molntjänster, IT-sourcing, IT-projekt och systemutveckling/leverans. Daniel har också lång och djup erfarenhet från dataskydd, kommersialisering av data och data-driven innovation.

Daniel föreläser regelbundet om digitalisering, sourcing och IT-relaterad juridik, bl.a. hos Institutet för Informationsteknologi, IDC, Insight Events och VJS/Karnov Group.

Utbildning:

Global Entrepreneurial Marketing, Stanford University 2011

Jur.kand., Stockholms universitet 2006

Aff.jur.mag., Linköpings universitet 2004

Utbytesstudier, Adelaide University 2002-2003

Erfarenhet:

Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen 2015-

Senior Associate (advokat), Advokatfirman Delphi 2011-2015

Secondment, Fenwick & West LLP (Silicon Valley) 2011

Associate, Advokatfirman Delphi 2005-2011

Rankingar:

Recommended, TMT: Information Technology, Band 3, Chambers, 2019

Recommended, FinTech Legal, Band 2, Chambers, 2019

Recommended, IT & Telecoms, Legal 500, 2019

Publikationer i urval:

Frågetecken kring drönardomen – svårt att sia om vad fallet innebär, Skydd och Säkerhet, april 2017

Är en dynamisk IP-adress en personuppgift?, Skydd och Säkerhet, februari 2017

Så vill EU skydda företagshemligheter, Skydd och Säkerhet, december 2016

Ny skyddslag för visselblåsare – Nu blir det lättare att blåsa i pipan, Skydd och Säkerhet, oktober 2016

Dataskyddsförordningen är snart här: Uppfyller ni kraven i ”nya PUL”?, Skydd och Säkerhet, februari 2016

Outsourcing, Country Q&A Sweden, Practical Law Company Outsourcing Handbook 2010/11 och 2013/14

Kluwer International Encyklopedia of Laws (2010) – Swedish Cyber Law, Contributor for ITC Contracts (tillsammans med Johan Kahn), 2010 och 2011

Nya standardklausuler vid personuppgiftsöverföring till tredje land, Lov och Data, nr 10 2010

BYOD – vad säger juridiken? (tillsammans med Erik Woodcock), Skydd och Säkerhet, februari 2015

Nya standardavtal för IT-tjänster – när och hur bör de användas?, Skydd och Säkerhet, december 2014

Avtalsvillkor för molntjänster strider fortfarande mot PUL, Skydd & Säkerhet, september 2014

Ny praxis ger klartecken för automatiska körjournaler med GPS, maj 2014

EU:s nya konsumentdirektiv – utvidgad ångerrätt och andra nyheter, mars 2014

Ny lag om kameraövervakning – ger förenklat regelverk ökad rättssäkerhet?, Skydd och Säkerhet september 2013

Kompetensdatabaser och PuL – vilka uppgifter får registreras om anställda?, Skydd och Säkerhet, oktober 2013

Övervakning i arbetslivet, vad är egentligen tillåtet? Skydd och Säkerhet nr 8 2013

Vad säger lagen? Kameraövervakning i entréer till flerfamiljshus, Skydd och Säkerhet nr 1-2 2012

Krav på säkerhet vid behandling av personuppgifter (tillsammans med Johan Kahn), Skydd & Säkerhet nr 3 2010