Medarbetare

Erik Olsson

Erik Olsson

Advokat, Partner erik.olsson@kahnpedersen.se 0720-50 92 31

Erik Olsson är en av Sveriges ledande advokater inom offentlig upphandling. Erik har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i processer såväl vad gäller förvaltningsprocess som unionsrätt på det förvaltningsrättsliga området men även i upphandlingsrelaterade processer i allmän domstol.

Erik Olsson är författare till ett flertal artiklar och är bland annat återkommande skribent i Europarättslig tidskrift. Han är även medförfattare till Överprövning av Upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF och en uppskattad föreläsare såväl i Sverige som internationellt.

Utbildning

Jur. kand. Lunds Universitet 2008

Erfarenhet:

Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen 2015-

Associate, Advokatfirman Delphi 2009–2015

Föredragande, Konkurrensverket 2008–2009

Rankingar:

Recommended, Public procurement, Next generation partner, Legal 500, 2020

Recommended, Public Procurement, Band 2, Chambers, 2020

Recommended, Government Contracts, Expert, WWL, 2019

Publikationer i urval:

The role of the European Court of Justice in public procurement, in Research Handbook on EU Public Procurement Law, (ed. Christopher Bovis), Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, UK 2016

Ubi Jus ibi Remedium – en reflektion rörande beaktandesats 78 i förslaget till nya upphandlingsdirektiv, Europarättslig tidskrift, häfte nr 2, 2015

Ska man fråga för frågandets skull? – om att begära förhandsavgöranden i upphandlingsmål, Europarättslig tidskrift, häfte nr 3 och 4, 2014

Sluta klaga! Regeringens initiativ för att begränsa antalet överprövningar, Europarättslig tidskrift, häfte nr 1, 2014

Azienda – the Creation of an Exemption from Public Procurement Law – Public Procurement Law Review no 6/2013

Commission v Germany: A New Approach on In-house Providing? Public Procurement Law Review no 1/2010

Överprövning av Upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, Jure förlag, 2012

Språk:

Svenska och engelska