Medarbetare

Fredrik Sandström

Fredrik Sandström

Advokat, Senior Associate fredrik.sandstrom@kahnpedersen.se 0761-00 66 96

Fredrik Sandström är en framstående advokat inom kommersiella avtal och biträder såväl svenska som internationella klienter inom bland annat fordons-, skogs- och tillverkningsindustrin i samband med olika typer av komplexa outsourcing- och investeringsprojekt.

Fredrik har omfattande erfarenhet av legal rådgivning kopplad till ny- och ombyggnation av industriella anläggningar, outsourcing av drift och underhåll, strategisk råvaru- och komponentförsörjning samt industriell IoT och prop-tech.

UTBILDNING:

Juristexamen, Umeå universitet 2015

ERFARENHET:

Advokat, Senior Associate, Advokatfirman Kahn Pedersen 2021-

Advokat, Senior Associate, AG Advokat 2020-2021

Associate, AG Advokat 2015-2020

RANKINGAR:

Recommended, Corporate, commercial and M&A, Legal 500, 2019

SPRÅK:

Svenska och engelska