Medarbetare

Johan Kahn

Johan Kahn

Advokat, Partner johan.kahn@kahnpedersen.se 0720-50 92 21

Johan Kahn är en av de ledande svenska advokaterna inom IT, outsourcing och integritetsskydd.

Utbildning:

Jur. kand. Stockholms universitet 2000

Ekon. kand. Stockholms universitet 2005

Erfarenhet:

Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen, 2015-

Partner Advokatfirman Delphi, 2008-2015

Associate Advokatfirman Delphi, 2000-2008

Rankingar:

Recommended, TMT: Information Technology, band 1, Chambers Europe, 2018
http://www.chambersandpartners.com/
”One of the leading IT lawyers in Sweden”
“completely brilliant”
“extremely efficient and very talented at drafting agreements.”

Leading Individual, IT and Telecoms, Legal 500, 2018
http://www.legal500.com

Recommended as “Thought Leader”, Who’s Who Legal, Data, 2019
Recommended in sub categories:
Information Technology
Data Security
Data Privacy and Protection

http://whoswholegal.com/

Client Choice Award, IT & Internet , Sweden – 2012, 2014 och 2019
https://www.clientchoice.com/johan-kahn

Publikationer i urval:

Outsourcing —a practical guide on how to create successful outsourcing solutions, International Chamber of Commerce (ICC), 2017

Gemensamt personuppgiftsansvar – vanligare under GDPR? Juridisk Publikation, 2/2017 s. 273-286, medförfattare: Fredrik Gustafsson

IT-avtal, särskilt om outsourcing, Norstedts Juridik, 2009

International Privacy Guide, Swedish contribution, Thomson West 2010

Kluwer International Encyklopedia of Laws (2010) – Swedish Cyber Law, Contributor for ITC Contracts, 2010 och 2011

Codes of Conduct in the Swedish Business Sector, rapport av KPMG Forensic och Advokatfirman Delphi, 2011 och 2013

Etiska krav i offentlig upphandling ökar riskexponeringen för företagen, Anbudsjournalen nr 41/08

Whistleblower-system – en konflikt mellan amerikanska SOX och den svenska personuppgiftslagen, Lov & Data nr 94/08

Breddat informationskrav för aktiebolag vid elektronisk kommunikation, Lov och Data nr 89 2007

Öppen programvara – framgångsrik licensmodell med risker, Legala affärer nr. 8/07

Marknadsstörningsavgift, en ovanlig sanktion, Ny Juridik 4:2006

Företagshemligheter i domstolarnas praxis – del I, Ny Juridik nr 3:2005

Språk:

Svenska och engelska