Medarbetare

Kristian Pedersen

Kristian Pedersen

Advokat, Partner kristian.pedersen@kahnpedersen.se 0720-50 92 22

Kristian Pedersen är en av Sveriges mest erkända juridiska experter inom offentlig upphandling. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer i alla typer av affärer mellan offentliga och privata parter. Förutom offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna har han också omfattande erfarenhet av försvars- och säkerhetsupphandling och allmän kommersiell förvaltningsrätt.

Kristian Pedersen är även författare till böckerna Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling och Upphandlingens grunder (Jure Förlag) samt till ett mycket stort antal artiklar om upphandling och näraliggande frågor.

Utbildning:

Jur.kand. Uppsala universitet 2003

Erfarenhet:

Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen, 2015-

Partner, Advokatfirman Delphi 2010-2015

Associate, Advokatfirman Delphi 2006–2010

Föredragande, Konkurrensverket 2005–2006

Jurist, Nämnden för offentlig upphandling 2003–2005

Rankingar:

Recommended, Public Procurement, Band 1, Chambers Europe, 2020

Leading Individual, Public Procurement, Legal 500, 2020

Global Elite Thought Leader, Government Contracts, Who’s Who Legal, 2020

Client Choice Award, Government Contracts, 2020

Publikationer i urval:

Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna, Jure förlag AB Stockholm 2008, 2011, 2013, 2017 och 2019

The role of the European Court of Justice in public procurement, in Research Handbook on EU Public Procurement Law, (ed. Christopher Bovis), Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, UK 2016

Nya bestämmelser om ramavtal, särskilt i försörjningssektorerna, Upphandlingsrättslig tidskrift nr 4 2016.

Kommunala samverkansformer och offentlig upphandling, Festskrift till Sveriges kommunaljuridiska förenings 100-årsjubileum, Iustus förlag AB, Uppsala 2015.

Azienda – the Creation of an Exemption from Public Procurement Law – Public Procurement Law Review no 6/2013

Osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling, Uppdragsforskningsrapport för Konkurrensverket 2011:1

Commission v Germany: A New Approach on In-house Providing? Public Procurement Law Review no 1/2010

Länsrätternas domar om offentlig upphandling, Konkurrensverkets rapportserie 2007:2

Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, Jure förlag AB Stockholm 2004

Språk:

Svenska och engelska