Medarbetare

Magnus Ehn

Magnus Ehn

Senior Specialist magnus.ehn@kahnpedersen.se 0720-50 92 36

Utbildning:

Jur. kand. Uppsala universitet 1992

Relevant erfarenhet:

Processråd, Konkurrensverket 2010-2018

Adjungerad ledamot. Kammarrätten i Stockholm 2014-2015

Sakkunnig och föredragande, Konkurrensverket 2008-2010

Notarie, Länsrätten i Gotlands län 1997-1999

Utredningar:

Expert, Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler 2017-2018

Publikationer:

Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 3, Europarättslig tidskrift, häfte nr 1, 2019

Medförfattare till boken Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, Jure förlag, 2012

Kan du bevisa det? – åberopsbörda och bevisbörda i upphandlingsmål, Upphandlingsrättslig Tidskrift nr 4 2017

Övrigt:

Föreläsare i upphandlingsrätt för domare och övriga jurister vid kammarrätter och förvaltningsrätter samt på fördjupningskursen i offentlig upphandling vid Stockholms universitet.