Medarbetare

Martin Brinnen

Martin Brinnen

Senior Specialist martin.brinnen@kahnpedersen.se 0720-50 92 26

Martin Brinnen är en av Sveriges ledande experter på dataskyddsfrågor och yttrandefrihetsrätt. Han har mer än 25 års erfarenhet från arbete frågor kring it-rätt främst inom statliga myndigheter.

Som en av Datainspektionens främsta experter har Martin haft ansvaret för flera komplicerade och omfattande tillsynsprojekt bl.a. med anknytning till internetpublicering, sociala medier, sökmotorer och bank- och försäkringsbranschen. Martin har även varit engagerad i myndighetens förberedelser inför dataskyddsförordningen sedan 2012.

Martin har därutöver omfattande erfarenhet från utrednings- och lagstiftningsarbete efter att ha medverkat som expert i stort antal statliga utredningar främst på yttrandefrihetsfrihetsområdet men även om vidareutnyttjande av offentlig information (PSI).

Martin har bedrivit akademisk forskning med inriktning på it-rättsliga frågeställningar på Institutet för rättsinformatik vid juridiska fakulteten Stockholms universitet. Han har också undervisat i it-rätt och medierätt på juristlinjen under mer än 20 års tid.

UTBILDNING:

Jur kand 1991

ERFARENHET:

Jurist, Datainspektionen, 2009-2017

Utredningssekreterare PSI-utredningen 2013

Utredningssekreterare Yttrandefrihetskommittén 2010-2012

Konsult, uppdrag för Kammarkollegiet om e-tjänstelegitimation, 2009

Förvaltningsjurist, Verket för förvaltningsutveckling (Verva), 2007-2008

Verksjurist, Radio- och TV-verket, 2002-2007

Utredningssekreterare, Mediegrundlagsutredningen, 1999

Doktorand, Institutet för rättsinformatik, Juridiska fakulteten, Sthlm univ. 1993-2003

Notarie, Solna tingsrätt, 1992

Biträdande jurist, Advokatfirman Smitt AB, 1991

UTREDNINGAR, STYRELSER M.M.:

Expert, Mediegrundlagskommittén 2014-2016

Expert, Yttrandefrihetskommittén, 2008-2010

Expert, Tryck- och yttrandefrihetsberedningen, 2003-2007

Expert, Mediegrundlagsutredningen, 1999-2001

Expert, Konvergensutredningen, 1997-1999

Styrelseledamot, Stiftelsen för den 28 oktober, 1994-2003

Styrelseledamot, Sv. Föreningen för ADB och Juridik (ADBJ), 1991-1999

PUBLIKATIONER I URVAL:

Kommentar till dataskyddsförordningen (GDPR), Lexino- och Karnov, medförfattare, 2019-

Vad är fel på GDPR? – Beskrivning av näringslivets utmaningar samt några förslag på förbättringar, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och tillsammans med Daniel Westman, 2019

Lönegranskning och dataskyddslagstiftningen – intresseavvägning eller kollektivavtal som rättslig grund? Lov & Data nr 137, mars 2019

När omfattas manuell hantering av personuppgifter av dataskyddsförordningen? Lov & Data nr 138, juni 2019

Rollfördelning för korrekt personuppgiftsansvar – enligt dataskyddsreglerna, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, 2019

GDPR och tillsynsprocessen – en översikt, Advokatfirman Kahn Pedersens skriftserie 2018:1

GDPR och offentlig upphandling – en introduktion, Advokatfirman Kahn Pedersen

SPRÅK:

Svenska och engelska