Medarbetare

Staffan Malmgren

Staffan Malmgren

Legal Technology Officer staffan.malmgren@kahnpedersen.se 0720-50 92 40

Staffan Malmgren har en bakgrund som systemutvecklare och entreprenör sedan 1996, och började studera juridik 2005. Han har främst arbetat med frågor som rör informationshantering, e-förvaltning, dataskydd och rättsenlig IT-utveckling.

Staffan har även föreläst, hållit seminarier och examinerat på en rad kurser på juristlinjen vid Stockholms universitet under ett decennium, bl.a. grundkursen i rättsinformatik och specialkursen i IT-rätt.

På fritiden har Staffan utvecklat Lagen.nu, en fri rättsinformationstjänst som sammanställer författningar, myndighetsföreskrifter, vägledande rättsfall/beslut och förarbeten. I tjänsten finns även förklarande kommentarer för många lagar och juridiska begrepp.

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 2010

Datorvetenskaplig linje, Uppsala universitet, 1994 (ej slutförd)

Erfarenhet:

Legal Technology Officer, Advokatfirman Kahn Pedersen, 2018-

Utredningssekreterare, Forskningsdatautredningen, 2016-2018

Notarie, Stockholms förvaltningsrätt, 2012-2016

Utredningssekreterare, Uppgiftslämnarutredningen, 2012-2015

Projektledare, Domstolsverket,2010-2012

Föreläsare, Juridicum, Stockholms Universitet, 2008-

Forskningsamanuens, Institutet för rättsinformatik, 2005-2008

Systemutveckling, Blendow Group/Lexnova, 2007-2009

Frilansskribent, IDG/TechWorld, 2003-2004 samt 2007-2009

Konsult, Verket för förvaltningsutveckling (VERVA), 2006-2007

Medgrundare, Ehand, 1998-2004 (sedermera uppköpt av Xcellenet, numera SAP)

Systemutvecklare/arkitekt, Spray Interactive/Razorfish, 1996-1998

Publikationer i urval:

Medförfattare, “Rättsinformatik” (Studentlitteratur)

Medförfattare, “IT-säkerhet för ditt företag” (Bonnier Datamedia)

Medförfattare, “Vem reglerar informationssamhället? Nordisk årsbok i rättsinformatik 2006-2008” (Jure)

“Lagen.nu – Öppen rättsinformation”, Lov & Data nr 97

“Inbound Links – picking the low hanging fruit from the Semantic Web” (tillsammans med Christine Kirchberger, Workshop on Legislative XML 2008)

Styrelseuppdrag:

Styrelseledamot, ISOC-SE, 2017-

Styrelseledamot, Svenska föreningen för IT & juridik (ADBJ, numera SIJU), 2009-2012

Språk

Svenska och engelska