Medarbetare

Viktor Robertson

Viktor Robertson

Advokat, Senior Specialist viktor.robertson@kahnpedersen.se 0720-50 92 38

Utbildning:

Juristexamen, Stockholms universitet, 2013

Erfarenhet:

Advokat, Senior Specialist, Advokatfirman Kahn Pedersen 2018-

Tingstjänstgöring, Förvaltningsrätten i Stockholm, 2016-2018

Biträdande jurist, Stiftelsen Den Nya Välfärden, 2013-2016

Sommarnotarie, Advokatfirman Delphi, 2012

Publikationer i urval:

Nya skyldigheter vid överlåtelse av säkerhetskänsliga verksamheter, Ny juridik 4:2020

En utvecklad reglering av upphandlingstillsynen – några tankar, Ny Juridik, Häfte 2, 2020

Hur mycket kostar det? – om vikten av tillförlitlig statistik på upphandlingsområdet, Ny Juridik, Häfte 4 2019

Om ramen för ramavtalet – något om EU-domstolens dom Coopservice och Konkurrensverkets nya ställningstagande, Europarättslig tidskrift, häfte nr 3, 2019

Intresset av att förebygga jäv – något om det svenska genomförandet av upphandlingsdirektiven, Europarättslig tidskrift, häfte nr 2, 2019

Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 3, Europarättslig tidskrift, häfte nr 1, 2019

Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 2, Europarättslig tidskrift, häfte nr 4, 2018

Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 1, Europarättslig tidskrift, häfte nr 3, 2018

Medförfattare till kommentaren till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, JP Infonet AB, 2018

Språk:

Svenska och engelska