22/08-2016

Advokatfirman Kahn Pedersen blir svensk medlem i Outsourcing Law Group

Advokatfirman Kahn Pedersen har som första och enda svenska advokatbyrå blivit invald i det globala specialistnätverket Outsourcing Law Group (www.outsourcinglawgroup.com). Outsourcing Law Group består av ledande internationella advokatbyråer inom outsourcing, inklusive bl.a. Morrison Foerster (USA, UK och Asien), Gorrissen Federspiel (Danmark) och Kennedy Van der Laan (Nederländerna). Outsourcing Law Group syftar till att kunna möta globala klienters behov vid internationella outsourcingaffärer. Dessutom sker ett omfattande kunskapsutbyte och utveckling av best-practices samt även möjlighet för juniora jurister att delta i utbytesprogram. ”Vi är stolta över att ha blivit inbjudna till detta världsledande nätverk av högt specialiserade outsourcingrådgivare. Som relativt nystartad advokatbyrå känns det väldigt roligt att se vårt namn bredvid dessa mycket respekterade och välrenommerade advokatbyråer. Genom vårt medlemskap i Outsourcing Law Group får vi bättre möjligheter att erbjuda våra klienter en global kompetens, kapacitet och närvaro. Dessutom kommer vi att kunna medverka som rådgivare till utländska klienter i globala affärer med anknytning till Sverige. Vi kommer även att få ta del av det intensiva kunskapsutbyte som sker inom Outsourcing Law Group samt dela med oss av våra erfarenheter och vår kompetens. Det kommer att vässa oss ytterligare.” säger Johan Kahn, medgrundare och delägare i Advokatfirman Kahn Pedersen. ”Juridisk rådgivning i samband med outsourcingaffärer är en viktig del av vår kärnverksamhet. Tack vare vårt fokus, vår kunskap och erfarenhet har vi på kort tid etablerat en stark marknadsposition i Sverige såväl som internationellt. Även om de andra byråerna i Outsourcing Law Group är större än vad vi är, ansågs vi vara den givna svenska kandidaten i kraft av vår kompetens och erfarenhet inom outsourcing. Vi vill betona att Outsourcing Law Group är ett icke-exklusivt nätverk som bygger på samarbete i gemensamma projekt. Vi bibehåller därmed vårt oberoende och kommer att fortsätta våra befintliga samarbeten med andra advokatbyråer i de berörda länderna.” säger Kristian Pedersen, medgrundare och delägare i Advokatfirman Kahn Pedersen.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer