07/09-2015
Pro Bono

Advokatfirman Kahn Pedersen deltog i Skolverkets utbildningsdag

Den 3 september deltog Kristian Pedersen och Emma Jarkell i Skolverkets utbildningsdag för de lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare i Stockholmsområdet som just nu arbetar med att stötta elever att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete, bl.a. genom att öka kunskapen om arbetsmarknaden. Kristian och Emma informerade övriga deltagare om jurister och advokater i Sverige, med förhoppningen om att bidra med ett konkret exempel på ett framtida yrkesval, samt ge en mer nyanserad bild av vad advokatyrket innebär.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer