14/06-2016

Advokatfirman Kahn Pedersen i media

Kristian Pedersen kommenterar i en intervju i Upphandling24 Lagrådets yttrande över regeringens lagförslag om miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling. Läs intervjun här: http://upphandling24.se/lagradets-svidande-kritik-anses-vara-spiken-kistan-for-lagforslaget/

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer