02/03-2016

Artikel i Skydd och Säkerhet om EU:s kommande dataskyddsförordning

EU:s nya dataskyddsförordning väntas träda ikraft under våren 2018 och kommer få stor betydelse för de flesta svenska företag och myndigheter. I senaste numret av Skydd och Säkerhet kommenterar Daniel Lundqvist och Hanna Bogsjö den nya lagstiftningen och diskuterar bl.a. vikten av kontroll och genomsyn av dagens personuppgiftsbehandling för att kunna möta kraven i den nya förordningen. SakerhetsskolanSOS1601

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer